Provar ”Bubble Glaze”

Här provar jag ”Bubble Glaze” och så här blev resultatet.